احسان درخشان
زنبوردار بالای 11 سابقه دارد
عسل طبیعی احسان درخشان در دشت‌های منطقه خورش‌رستم برداشت شده است و در میان چند صد گونه گیاهی دشتستان یونجه و گون گیاهان غالب هستند.
سید محمد
زنبوردار بالای 9 سابقه دارد
عسل طبیعی سید محمد در دامنه کوه‌های روستای شال برداشت شده است و در میان چند صد گونه گیاهی کوهستانی بابونه , گون و آویشن گیاهان غالب هستند.
امین هادی پور
زنبوردار بالای 13 سابقه دارد
عسل طبیعی امین هادی‌پور در دامنه کوه‌های طهارم دشت برداشت شده است و در میان چند صد گونه گیاهی کوهستانی گون و آویشن گیاهان غالب هستند.
بهنام رئوفی
زنبوردار بالای 7 سابقه دارد
عسل طبیعی بهنام رئوفی در طبیعت روستای سوسهاب در دامنه کوه آق داغ برداشت شده و درمیان چند صد گونه گیاهی کوهستانی گون٬آویشن و مریم گلی گیاهان غالب هستند.
پیمایش به بالا